MALTA

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı

NEDEN MALTA?

Malta Cumhuriyeti siyasi ve iktisadi olarak istikrarlı bir ortamın yanı sıra İngiliz Ekonomik Topluğu'na üye olmasının avantajlarını yatırımcılarına sunar. Malta finansal krizi pozitif yönde atlatmış, Avrupa Bölgesi’nde ekonomik büyümesini koruyabilmiş iki ülkeden biri olarak Almanya ile birlikte dikkatleri üzerinde toplamıştır. Malta bankacılık sistemi dünyada güvenilirlik açısından üst sıralarda yer almaktadır.

Malta 2004 senesinden beri Avrupa Birliği üyesi olmakla beraber, 2007’den beri de Schengen’e bağlıdır. Bu programa bağlı olarak alınan vatandaşlık sayesinde hayat boyu tam vatandaşlık hakkı elde edilir ve daha sonraki nesiller de aynı haklardan faydalanabilir. Malta vatandaşlığı, Malta’da ve Avrupa Birliği’nde yapılacak Malta ve Avrupa Birliği vatandaşlarına açık tüm yatırım fırsatlarına erişimi de sağlamaktadır.

Kasım 2013’te yürürlüğe giren Malta Vatandaşlık Yasası ile Malta Kanunu Bölüm 188’de yapılan değişiklikler gereği Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı verilebilmektedir. Şubat 2014’de yapılan son düzenlemeler ile birlikte Malta Yatırımcı Programı, Avrupa Birliği tarafından onanmış ve yasal çerçevesi oluşturulmuştur.

  MALTA VATANDAŞLIĞI’NIN FAYDALARI

 • Başvuru ile birlikte verilen Schengen İkametgâh Statüsü
 • ABD, İngiltere ve Kanada dahil 166 vizesiz ulaşım noktası,
 • 1 yıl içeresinde verilen vatandaşlık/pasaport,
 • Aile bireylerinin dahil olduğu ve gelecek nesillere aktarılan statü,
 • Avrupa Birliği üye devlet vatandaşlığı ve AB ülkelerinde daimi olarak yaşama hakkı,
 • Eğitim ve sağlıkta vatandaşa sağlanan sosyal haklar,
 • Vergisel avantajlar sunar

VATANDAŞLIK İÇİN UYGUNLUK KOŞULLARI

Ana başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş ve aşağıdaki yatırımların tamamını yerine getirmiş olması beklenmektedir.

1. Ulusal Kalkınmaya Katkı ve Sosyal Yardım (Geri dönüşü olmayan miktar)
Yatırım yolu ile Malta vatandaşlığı elde edebilmeye hak kazanabilmek için ana başvuru sahibi 650.000€ ile katılımda bulunmak durumundadır. Eş ve çocukların 25.000€ katkıda bulunması gerekmektedir. 18 ve 26 yaş arası evlenmemiş çocuklar ve 55 yaş üstü başvurana bağlı yaşayanlardan her biri 50.000€ katkıda bulunmalıdırlar.

2. Gayrimenkul Yatırımı
Başvuranın gayrimenkul için 350.000€ satınalma veya senelik 16.000€ olmak üzere toplam beş yıl devam edecek kiralama yapması gerekmektedir. Bu yatırımın 5 yıl boyunca elde tutulması istenmektedir.

3. Bono/ Hisse Yatırımı
Başvuran, Malta hükümeti tarafından beş yıl süre ile korunması onaylanan bono ve hisselere belli aralıklarla en az 150.000€ yatıracaktır. Bu yatırımın adaya faydalı olması beklenen ve hükûmet tarafından teyit edilen finansal araçlara yapılması beklenmektedir.

VERGİ MUAFİYETİ

Mukim vergi mükelleflerinden Malta’da ikamet etmeyenler vergi muafiyetinden faydalanmaktadırlar. Buna göre, Malta’da yaşayan ancak kalıcı adresleri Malta olmayanlar yabancı kaynaklı gelirler için vergilendirilmez, aynı şekilde Malta dışında edinilmiş herhangi bir sermaye geliri de muaf olunsun ya da olunmasın vergiye tabi tutulmaz. Vergi sadece Malta’da kazanılmış gelir ve sermaye gelirleri için uygulanabilir. Malta’da ikamet etmeyen bir vatandaş yalnızca Malta kaynaklı geliri için vergilendirilebilir.

  BAŞVURU SÜRECİ

  Prestijli Malta Pasaportu'na sahip olmak için aşağıdaki süreçlerin 12-14 ayda tamamlanması amaçlanmaktadır:
 • Süreç Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla başlar.
 • Evrak hazırlığı ile birlikte Malta'ya Oturum İzni Başvurusu için seyahat edilir.
 • 1 ay içinde elde edilen Oturum kartları ile birlikte AB ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı elde edilir.
 • Vatandaşlık başvurusunun ön onayı geldikten sonra ilgili katkı ve yatırım bedelleri ödenir
 • Vatandaşlık kesinleştirilmiş onayından sonra pasaport başvurusu ve vatandaşlık yemini için Malta'ya seyahat gerçekleştirilir.

Daha fazla bilgi videoları için tıklayınız

Detaylı bilgi almak için