KANADA

Quebec | Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı

  NEDEN KANADA?

 • Birleşmiş Milletler, defalarca üst üste, Kanada’yı dünyanın en yaşanabilir ülkesi seçti.
 • Yaşam ve eğitim kalitesi, sosyal haklar, ekonomik fırsatlar ve bireysel özgürlükler açısından dünyanın en üst sırasında bulunan ülkelerin başında gelir.
 • Doğal güzelliğinin yanısıra güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunar.
 • Kanada, toplumun kültürel, etnik ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak gören bireylerden oluşur.
 • G8 ve NAFTA üyesidir.
 • Uluslararası dolaşımda dünyanın en saygın ve geçerli pasaportunu sunar.
 • Eğitim konusunda dünya genelindeki en iyi 3. ülkesidir.

  QUEBEC YATIRIMCI GÖÇMEN ADAYI ÖN ŞARTLARI

 • Son 5 yıl içinde en az 2 yıl yönetim tecrübesini ispatlayabilmek,
 • En az net 2.000.000 CAD sermayeye başvuran ve/veya eş ile birlikte sahip olmak, (Sermaye nakit, şirket özsermayesi ve/veya gayrimenkullerden oluşabilir.)
 • Aşağıdaki yatırım seçeneklerinden birini yapabiliyor olmak,
 • SEÇENEK 1 Bir defaya mahsus ödeme tercihi (kredi kullanma): 350.000 CAD. Göçmen adayı resmi başvuru harçları dışında, her tür masraf ve ücret içinde olmak kaydı ile bir sefere mahsus olmak üzere asıl yatırım tutarı olan 1.200.000 CAD’ın kredilendirilmiş hali olan 350.000 CAD'nı öder ve bu miktar geri dönmez.
  SEÇENEK 2 Nakit yatırım tercihi (faizsiz yatırım): Göçmen adayı resmi başvuru harçları dışında, beş yıl vadeli, sıfır faizli, hükümet garantili Quebec senetlerine 1.200.000 CAD olarak devlet tahvili yatırımını gerçekleştirir. Bu durumda, masraf ve ücretler 85.000 CAD olarak ayrıca ödenecektir.

  BAŞVURU SÜRECİ

 • Süreç Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla başlar.
 • Depozito (yatırım yapılması aşamasında mahsup edilir) ve dosya masrafı için toplam 30.000 CAD ödenir.
 • Yatırımcı istenen evrakları tam ve eksiksiz olarak Sen International’a iletir ve göçmenlik başvurusu gerçekleştirilir.
 • Yatırımcı, görüşme onayı geldiğinde göçmenlik görevlisi ile mülakat yapmak üzere Quebec eyaletine gider.
 • Göçmenlik kabulünden sonra yatırımcının yukarıda belirtilen yatırım seçeneklerinden birini yapması beklenir.
 • Resmî kabul belgesini almadan önce herhangi bir yatırım veya yatırım kredisi faizi ödenmez.
 • Yatırımdan sonra Sağlık ve Güvenlik kontrolleri yapılmak üzere Kanada Federal Hükümet başvurusu yapılır.
 • Yatırımcı ve aile fertleri için daimi yerleşme kartları alınır. (PRCard=Permanent Resident Card).

  İŞLEMLERİN YAKLAŞIK 2-4 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR.

 • Yatırımcı bedelsiz öngörüşme hizmetimizden yararlanır.
 • Sadece resmi makamlara resmî harçlar ödenir.
 • Mevcut uygulamaya göre,
 • - Göçmenlik statüsünün (PR) korunmasını sağlamak için ülkeye giriş yapıldıktan sonraki 5 senede toplam 2 sene Kanada’da yaşanmalıdır veya,
  - Vatandaşlık başvurusu için son 5 senede 1095 gün Kanada’da yaşanmalıdır.

  GÖÇMENLİK (PR) SONRASI SINIRLI VATANDAŞLIK HAKLARI

 • Seçme ve seçilme hakkı hariç tüm vatandaşlık haklarından yararlanılır.
 • Dilediği işte çalışma veya dilediği işe yatırım yapma hakkına sahip olunur.
 • Bedelsiz sağlık, eğitim ve emeklilik haklarından yararlanılır.
 • Kanada’ya sınırsız olarak girip çıkma hakkına sahip olur.

Detaylı bilgi almak için