ترکیه

برنامه دریافت حق شهروندی از طریق سرمایه گذاری

  چرا ترکیه؟

  ترکیه در طول تاریخ یکی از استراتژیک ترین مراکز مسکونی در سطح جهان بوده و علاوه بر موقعیت سیاسی و قدرت اقتصادی کنونی خود، با زیبایی های طبیعی و طبیعت چهار فصل خود نیز تبدیل به مرکز جاذبه شده است، آغوش خود را بروی صدها گردشگر، سرمایه گذار و افرادی که در جستجوی وطن دومی برای خود می باشند گشوده است.
  همانگونه که در ماده های ذیل نیز دیده می شود، در آئین نامه اجرایی قانون شهروندی ترکیه تغییراتی ایجاد شده و در روزنامه رسمی شماره 30540 مورخ 19/09/2018 میلادی (28/06/1397 هجری شمسی) منتشر شده است.

  INVESTMENT OPTIONS

 • Fixed capital investment amount has been reduced to $ 500.000.
 • The required property investment amount is $ 250.000 and the property must be held for three years.
 • Creating employment for a minimum of 50 people is essential when investing by means of economic contribution.
 • The minimum required amount to deposit in Turkish banks has been reduced to $ 500.000 (with a condition not to withdraw for 3 years)
 • The minimum required amount to invest in government debt instruments has been reduced to $ 500.000 (with a retention period of 3 years)
 • Real Estate Investment Trust or VCT amounts have been reduced to $500.000, provided that it is checked by the CMB

  امتیازها

 • اتمام جریان به مدت 2-6 ماه پس از مراجعه مورد انتظار می باشد،
 • شما می توانید فرزندان کوچک تر 18 سال خود که متعهد به نگهداری از آنان می باشید را در جریان مراجعه و درخواست منظور نمائید.
 • جمهوری ترکیه تابعیت دوگانه را قبول می کند
 • اضهار درآمدها در سایر کشورها ضروری نمی باشد
 • دانستن زبان ضروری نمی باشد
 • زندگی در کشور ضروری نمی باشد
 • دارندگان کارت ترکواز(Turkuaz) می توانند با انجام سرمایه گذاری جهت کسب شهروندی ترکیه اقدام نمایند.

  اطلاعات اضافی

 • اموال غیرمنقول خریداری شده بین تاریخ های 12.01.2017 - 18.09.2018 میلادی (23/10/1395 – 27/06/1397 هجری شمسی) حداقل 1.000.000 دلار آمریکا و اموال خریداری شده پس از تاریخ19.09.2018 میلادی (28/06/1397 هجری شمسی) باید حداقل 250.000 دلار آمریکا باشد،
 • اموال غیرمنقول پس از تاریخ 12/01/2017 میلادی (23/10/1395 هجری شمسی) نباید از اموال غیر منقول منتقل شده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر